Дата / Час
 
Новини 2021
ПонВтСрЧетПетСъбНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
Брояч
Тази странница днес ...
общо: 1
уникални: 1

Тази странница общо ...
общо: 2559
уникални: 1551

Сайт ...
общо: 18216
уникални: 9085
за ЧСИ
Права и задължения на частния съдебен изпълнител

Права

Частният съдебен изпълнител може да иска съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват.
Съдебният изпълнител има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в това число данъчните, в службата на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
Съдебният изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.
По възлагане от взискателя да определя начина на изпълнение.
Частният съдебен изпълнител може да връчва призовки и книжа по образувани при него изпълнителни дела.
По възлагане от длъжника и/или кредитора, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество.
По възлагане от страните, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да посредничи за постигане на спогодба между тях.

Задължения

Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 12 от Гражданския процесуален кодекс.
Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване.
Частният съдебен изпълнител е длъжен да се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
Частният съдебен изпълнител е длъжен да води самостоятелен служебен архив.
Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
Съдебният изпълнител няма право да извършва изпълнителни действия без да му е представен изпълнителен титул - изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника призовка, с която му дава седемдневен срок за доброволно изпълнение.
Съдебният изпълнител е длъжен да спре/отложи изпълнителните действия в предвидените от закона случаи. Ако до деня, предхождащ деня на проданта на имота, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася всеки месец по 10 на сто от тях, съдебният изпълнител спира изпълнението.
© 2016 ЧСИ Владимир Цачев